Logboek/Journaal

Het vastleggen van de status en het gedrag van een technische installatie op basis van waarnemingen en meetresultaten is een uitstekend middel om op termijn een goed onderhoudschema te kunnen opstellen of een bestaand onderhoudschema aan te passen. Bovendien kunnen, bij onverwachte schadegevallen, de geregistreerde gegevens dienen om de oorzaak van de schade te achterhalen zodat maatregelen kunnen worden getroffen om deze schadegevallen in de toekomst te vermijden. Het opnemen van deze gegevens dient met een bepaalde frequentie, afhankelijk van het gebruik en de importantie van de installatie, te gebeuren. In ieder geval dient dit dagelijks te worden uitgevoerd en (zoals aan boord van zeeschepen gebruikelijk) een aantal keren per wacht. De bevindingen worden genoteerd in een zogenaamd journaal of logboek.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Logboek/Journaal?