Inleiding

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het uitvoeren of laten uitvoeren van onderhoud aan ketelinstallaties. De importantie van onderhoud in het algemeen behoeft geen betoog alhoewel dit in de praktijk niet voor iedereen even duidelijk blijkt te zijn. Was in het verleden de bediening van een ketelinstallatie een volledig handmatige zaak, thans is door automatisering van de installatie de bediening tot een minimum teruggebracht. Dit heeft tevens tot gevolg dat er minder of in het geheel geen personeel in het ketelhuis aanwezig is om het noodzakelijke, dagelijkse onderhoud te plegen.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Inleiding?