Bedienings- en onderhoudsvoorschriften

Indien een nieuwe installatie door de fabrikant wordt opgeleverd zal hij in het algemeen het bedienend personeel ter plaatse of op een daartoe geschikte locatie instrueren in het gebruik en onderhoud van het betreffende apparaat of toestel. Ook dient hij een duidelijk instructieboek (bij voorkeur in de Nederlandse taal) ter beschikking te stellen waarin onder meer de bedienings- en onderhoudsvoorschriften zijn opgenomen. Uiteraard geldt dit ook voor een ketelinstallatie met al zijn onderdelen en toebehoren.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Bedienings- en onderhoudsvoorschriften?