Onderhoudsvormen

Onderhoud en de wijze waarop dit moet worden uitgevoerd, is een onderwerp waarover veel verschillende meningen bestaan en menigmaal aanleiding geeft tot verhitte discussies, vooral daar waar het de economie van de verschillende methodieken betreft. Zo blijft het altijd een vraag of onderhoud vooraf, dat wil zeggen vóór zich een storing of schade voordoet, moet worden gepleegd of dat pas achteraf onderhoud (= reparatie) behoeft te worden uitgevoerd. In dit laatste geval zijn in het algemeen de kosten hoger daar naast schade aan het betreffende onderdeel ook meestal schade aan andere delen optreedt (vervolgschade).

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Onderhoudsvormen?