Overzicht primaire beveiligingen

In figuur 1 tot en met 5 is een schematisch overzicht gegeven van de primaire beveiligingen die, bij de diverse bewakingscategorieën, voor een ketelinstallatie zijn vereist, te weten:
• volledig bewaakt bedrijf (figuur 1);
• beperkt bewaakt bedrijf (figuur 2);
• voortdurend onbewaakt bedrijf (figuur 3, 4 en 5 tonen diverse uitvoeringsmogelijkheden).

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Overzicht primaire beveiligingen?