Inleiding

Voor het begrip veiligheid bestaat de volgende definitie: ‘Veiligheid is de mate waarin risico’s zijn teruggebracht tot een aanvaardbaar
niveau’. Het woord risico in deze definitie is te omschrijven als: ‘de kans op gevaar’. Bij de bedrijfsvoering van technische installaties is de kans op gevaar te minimaliseren door deze te beveiligen. Beveiligingen hebben dan ook tot doel om de installatie en met name de omgeving, te beschermen tegen optredende mankementen.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Inleiding?