Drukbeveiligingen

Veiligheidstoestellen behoren tot de voorzieningen die moeten voorkómen, dat in installaties hogere drukken optreden dan waarvoor ze zijn ontworpen. Drukbeveiliging is zo belangrijk, dat daaromtrent wettelijke bepalingen zijn gesteld. In Nederland zijn deze vastgelegd in ‘De Stoomwet’ en het daarbij behorende ‘Stoombesluit’, alsmede in de ‘Regels voor toestellen onder druk’ (blad A 1301).

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Drukbeveiligingen?