Beveiligingssystemen voor het verstoken van vaste brandstoffen

Voor deze stookinrichtingen bestaan, behoudens de normaal voorgeschreven ‘procesbeveiligingen’, geen voorschriften. Door de toenmalige Dienst voor het Stoomwezen zijn in 1984 concept voorschriften opgesteld ten behoeve van het automatisch stoken van vaste brandstoffen voor ketels met beperkte bewaking volgens het blad O-0200 uit de regels voor toestellen onder druk. Deze voorschriften zijn tot op heden nog niet officieel gepubliceerd. Hieronder volgt een overzicht van relevante zaken uit de conceptuitvoering van deze voorschriften.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Beveiligingssystemen voor het verstoken van vaste brandstoffen?