Beveiligingssystemen van gasbranders

De plaats en uitvoering van de beveiligingen in een gasstraat is afhankelijk van de toestelbelasting, het gekozen regelregime, de wijze van toezicht en de gehanteerde voorschriften.
Voor wat betreft de uitvoering en de minimaal vereiste veiligheidstechnische voorzieningen van een stookinstallatie worden tot op heden in Nederland twee situaties onderscheiden:
• toestelbelasting <660 kW (GIVEG);
• toestelbelasting >660 kW (VISA).

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Beveiligingssystemen van gasbranders?