Methoden voor condensaatafvoer

Wanneer op de spiraal van figuur 1 stoom wordt gezet, zal de stoom er met grote snelheid doorstromen. Het gevolg hiervan is dat de stoom nauwelijks gelegenheid krijgt om warmte af te staan aan het water in de bak. Met andere woorden, er is te veel stoom nodig voor de warmtebehoefte. Door de niet optimale benutting van de warmte in de stoom verlaat bij het punt A ‘ongebruikte’ stoom en een weinig condensaat de spiraal.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Methoden voor condensaatafvoer?