Stoomgevoede warmtewisselaars

Stoom kent heden ten dage nog altijd een breed toepassingsgebied. Het overgrote deel van het toepassingsbereik ligt in de warmte overdracht van stoom. Hierbij wordt in veel gevallen de stoom door het op te warmen medium of product (het proces) dusdanig afgekoeld dat de stoom condenseert. Het is met name dat bij deze toestandsverandering van stoom naar condensaat er een aanzienlijke energie wordt uitgewisseld.
Dit wordt ook wel de condensatiewarmte genoemd en heeft dezelfde energieomvang als de verdampingswarmte.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Stoomgevoede warmtewisselaars?