Branderregelingen

De eenvoudigste vorm van een regeling van het toegevoerde vermogen aan een ketelinstallatie is een belastingregeling met aan/uit schakeling van de brander. Vooral kleinere ketels, specifiek cv-installaties, zijn uitgerust met een aan/uit regeling van de brander. Dat is mogelijk omdat het accumulerend vermogen van het centraal verwarmingssysteem groot is ten opzichte van de branderbelasting. De temperatuurschommelingen als gevolg van de aan/uit regeling worden door de grote buffer gedempt.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Branderregelingen?