Methoden van verstuiving

Alhoewel het verstoken van stookolie, wereldwijd gezien, nog veel toepassing vindt wordt in Nederland, het aardgasland bij uitstek in Europa, stookolie nog slechts in beperkte omvang gebruikt. Oorspronkelijk was de prijs van aardgas ten opzichte van die van stookolie dermate laag en waren de imponderabele voordelen van aardgasstoken zo groot, dat in de jaren zestig grootschalig werd omgeschakeld van olienaar gasstook.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Methoden van verstuiving?