Aardgasvoorziening in Nederland

Nederland is voor haar energievoorziening voor een belangrijk deel afhankelijk van aardgas. Zo wordt heden ten dage de Nederlandse energiebehoefte voor ruim 50% gedekt met behulp van aardgas, gevolgd door aardolie en kolen met respectievelijk circa 35% en 11%. In de resterende binnenlandse energiebehoefte wordt voorzien door gebruik te maken van kernenergie en alternatieve energievormen zoals windenergie, zonne-energie en het verstoken van biomassa. Omdat het merendeel van de ketelinstallaties in Nederland met aardgas wordt gestookt is het zinvol om inzicht te verschaffen in de wijze waarop de levering van aardgas als brandstof tot stand komt.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Aardgasvoorziening in Nederland?