Het meten van verbrandingslucht

Verbranding is een chemisch proces waarbij brandstof met behulp van verbrandingslucht wordt omgezet in CO2 en H2O (kooldioxide en waterdamp). Hierbij komt afhankelijk van de gebruikte brandstof, warmte vrij. Brandstoffen zijn stookolie, aardgas, (poeder)-kool, biomassa zoals afvalhout, dierlijk vet, en plantaardige reststoffen. Voorts wordt huishoudelijk afval en industrieel afval verbrand.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Het meten van verbrandingslucht?