Verbrandingsluchtventilatoren

Zoals in het hoofdstuk aardgasbranders is besproken zal bij ‘nozzle mix’ branders, in tegenstelling tot ‘atmosferische’ branders de verbrandingslucht met een geringe overdruk ten opzichte van de atmosferische druk aan de brander dienen te worden toegevoerd, alwaar uiteindelijk de menging met het gas zal plaatsvinden. Dit wordt gerealiseerd met behulp van een ventilator.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Verbrandingsluchtventilatoren?