Ontzouten suppletiewater

In de praktijk zijn zeer uiteenlopende voorbeelden te noemen van situaties waarbij ontzout water wordt toegepast. Te denken valt hierbij aan: spoelen van chips voor de elektronica-industrie, spoelen van (hoogwaardig) glas in de glasindustrie, voordat dit wordt gelaagd, gebruik als vul- en suppletiewater in gesloten koelsystemen, teneinde corrosie te voorkomen, toepassing als spoel- en verdunwater in laboratoria. Bij stoomketels zal met name bij de hogere drukken ontzout water als suppletiewater worden toegepast. De dan toegepaste ketels zijn waterpijpketels die erg gevoelig zijn voor neerslag van zouten, terwijl ook aan de stoomkwaliteit vaak hogere eisen worden gesteld in verband met toepassing van oververhitters en turbines.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Ontzouten suppletiewater?