Erosie corrosie in waterstoom systemen

De belangrijkste corrosievormen in de water-stoom kringloop zijn: erosiecorrosie, verdampercorrosie en spanningscorrosie. Vanaf 1968 tot 1982 is er door KEMA ten behoeve van de elektriciteitsbedrijven veel onderzoek gedaan met betrekking tot deze soorten corrosie. Niet alleen op het laboratorium met betrekkelijk eenvoudige middelen, maar ook met behulp van een 1 MWe proefketel installatie (PKI) werd het onderzoek uitgevoerd (Huijbregts, 1974, Jelgersma, Snel). In deze PKI konden corrosie-experimenten worden uitgevoerd bij verschillende ingestelde procescondities en waterkwaliteiten en zo de echte condities van een bedrijfsketel worden nagebootst. De resultaten van dit onderzoek zijn veelal in verschillende tijdschriften gepubliceerd. In deze bijdrage heeft de auteur de resultaten samengevat. Dank aan KEMA, die het beeldmateriaal van deze onderzoekingen voor deze uitgave beschikbaar heeft gesteld.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Erosie corrosie in waterstoom systemen?