Decarbonateren suppletiewater

Decarbonatie van suppletiewater heeft tot doel een stoomkwaliteit te verkrijgen met een zo laag mogelijk gehalte aan kooldioxide. Dit kooldioxide lost immers gemakkelijk op in het zich vormende condensaat (oplosbaarheid van CO2 in water is groot) en veroorzaakt dan, door sterke pH-daling, een gelijkmatige aantasting van koolstofstalen delen (en mogelijk ook diverse andere materialen) van het condensaatsysteem en de stoomverbruikers (zie ook hoofdstuk 7125). Verwijdering van alle vormen van koolzuur uit het suppletiewater zal dus koolzuurcorrosie bij condensaatsystemen voorkómen.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Decarbonateren suppletiewater?