Richtlijnen waterstromen stoomketels

Aan de chemische en fysische samenstelling van water en stoom moeten, voor een optimaal functioneren van de verschillende componenten in het ketelsysteem, bepaalde eisen worden gesteld. Deze eisen hebben tot doel schade door corrosie en/of afzettingen te voorkomen. De te stellen richtlijnen aan de diverse stromen bij het ketelbedrijf zijn, zeker bij wat complexere ketelsystemen als waterpijp- en afgassenketels, maatwerk. Vaak worden door de leverancier van diverse componenten eisen gesteld aan stoom- en/of waterkwaliteit, uit het oogpunt van garanties.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Richtlijnen waterstromen stoomketels?