Automatische procesbewaking in het ketelbedrijf

Voor het meten van de chemische parameters van het ketelwater zijn diverse elektrodes en sensoren voorhanden. Door gebruik te maken van deze sensoren kan vaak snel en nauwkeurig een beeld worden verkregen van de kwaliteit van het ketelwater en het ketelvoedingwater. Bovendien bestaat de mogelijkheid om de samenstelling over een langere periode online te bewaken of zelfs met behulp van zo’n meting te sturen. In dit hoofdstuk wordt een korte opsomming gegeven van de verschillende elektrodes en sensoren die worden toegepast in het ketelbedrijf. Bovendien wordt een indicatie gegeven voor toepassingen van deze technieken in de bedrijfssituatie.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Automatische procesbewaking in het ketelbedrijf?