Ontharden suppletiewater

Met de aanduiding ‘hardheid’ wordt de aanwezigheid van calcium en magnesium-ionen in het water aangeduid. Over het algemeen zijn 10 x zoveel calciumionen als magnesiumionen in Nederlands leiding- en grondwater aanwezig. In suppletiewater van stoomketels mag geen hardheid meer aanwezig zijn. Bij cilindrische stoomketels wordt de hardheid dan ook verwijderd door het suppletiewater te ontharden. Bij waterpijpketels wordt over het algemeen het suppletiewater volledig ontzout. Aangezien hardheid ook tot de zouten wordt gerekend, zal dit bij de ontzouting eveneens worden verwijderd.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Ontharden suppletiewater?