Membraantechnieken

In toenemende mate worden membraantechnieken toegepast voor de productie van onthard of demiwater. Deze technieken worden steeds meer kostentechnisch concurrerend met de bestaande technieken. Dit komt met name door het steeds goedkoper worden van de productie van membranen. Het water- en energieverbruik is hoger dan bij een klassieke demi-installatie (kationfi lter- CO 2 -toren-anionfi lter). Het chemicaliënverbruik is over het algemeen lager. Doordat een membraan niet periodiek hoeft te worden geregenereerd, is er continu aanbod van demiwater. Bovendien hoeft er niet te worden gewerkt met zuren en logen als regeneratiestoffen, wat opslagruimte en veiligheidsmaatregelen scheelt. Een laatste voordeel is dat een membraan niet alleen ionen tegenhoudt, maar ook apolaire organische verbindingen kan verwijderen.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Membraantechnieken?