Ontgassen ketelvoedingswater

Het voedingwater voor een stoomketel, dat meestal bestaat uit een mengsel van suppletiewater en retourcondensaat, bevat gassen als koolzuur, zuurstof en stikstof. Sommige van deze gassen zijn schadelijk, omdat zij corrosie in het ketelsysteem, dat meestal grotendeels uit koolstofstaal bestaat, veroorzaken. In een enkel geval is het ook in verband met de stoomzuiverheid gewenst om de opgeloste gassen te verwijderen. De schadelijke gassen zijn met name zuurstof, en in mindere mate koolstofdioxide.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Ontgassen ketelvoedingswater?