Stoombemonstering

Voor een adequate bemonstering van stoom is een speciaal monsterpunt nodig. Bij cilindrische ketels is een frequente controle van de stoomkwaliteit normaliter niet nodig en is het monteren van een dergelijk monsterpunt niet gebruikelijk. Bij waterpijpketels, zeker met turbinebedrijf, is de controle op de stoomkwaliteit van groot belang. Een stoommonsterpunt kan worden uitgevoerd volgens ASTM D-1066. Het gaat hierbij om een representatieve monstering over het gehele pijpoppervlak, terwijl de stoom met dezelfde snelheid moet worden afgevoerd als waarmee deze langsstroomt.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Stoombemonstering?