Industriële schoorstenen

Tijdens de verbranding van fossiele brandstof komt rookgas en eventueel as vrij. De as kan worden verzameld en afgevoerd of verwerkt op een manier die geen gevolgen heeft voor mens en milieu. In de rookgassen zitten meestal nog schadelijke stoffen die de gezondheid van mens en dier kunnen aantasten of die, in het minst erge geval, behoorlijk hinderlijk kunnen zijn.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Industriële schoorstenen?