Schoorstenen

De functie van schoorstenen kan men over het algemeen het best omschrijven als het op een veilige en voor de directe omgeving niet als hinderlijk te ervaren wijze van afvoeren van verbrandingsgassen. Schoorstenen zijn onlosmakelijk verbonden aan verbrandingssystemen. Daar waar een verbranding plaatsvindt, zullen de rookgassen, op enigerlei wijze dienen te worden afgevoerd.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Schoorstenen?