Voedingsystemen

In tegenstelling tot een heetwaterketel, waarbij het hete water via een rondpompsysteem wordt getransporteerd en geen of nagenoeg geen waterverliezen optreden, produceert een stoomketel stoom dat de ketel verlaat via de hoofdstoomafsluiter en waardoor het waterpeil in de ketel wordt verlaagd. Om het niveau in de ketel op de gewenste stand te houden is een voedingsysteem noodzakelijk.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Voedingsystemen?