Monstername waterstromen

Voor een chemisch en fysisch onderzoek is het nemen van een representatief monster noodzakelijk. Veel aandacht moet worden besteed aan een juiste monstername. Vaak is het aantal monsternamepunten te beperkt of is het monsternamesysteem foutief aangebracht, waardoor een goede en doelmatige controle onmogelijk wordt. Een juiste plaatsing van voldoende monsternamepunten vergemakkelijkt het onderzoek, maar maakt ook het opsporen van storingen veel eenvoudiger. Hieronder worden de monsternames bij de diverse waterstromen behandeld, samen met de eventueel benodigde equipment.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Monstername waterstromen?