Waterzijdige conservering (cilindrische) stoomketels

Stoomketels die niet in bedrijf zijn, zijn gevoelig voor zuurstofcorrosie (zogenaamde stilstandscorrosie). Als een stoomketel afkoelt, zal de stoom in de stoomruimte van de ketel condenseren, waarbij op een gegeven moment onderdruk in de ketel ontstaat. Via pakkingen en dergelijke dringt dan zuurstof uit de omgevingslucht naar binnen. Ook tijdens de verdere stilstandsperiode zal zuurstof in de ketel aanwezig zijn en/of binnentreden. Teneinde een ketel vrij van zuurstofcorrosie te houden, dienen, in de periode dat de ketel uit bedrijf is, maatregelen te worden genomen om óf zuurstof buiten te sluiten, óf de ketel zonder water weg te zetten.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Waterzijdige conservering (cilindrische) stoomketels?