Stoomkwaliteit en spuien

Het voedingwater van een stoomketel bevat doorgaans een bepaalde hoeveelheid opgeloste stoffen (zouten, kiezelzuur, enz) en niet-opgeloste componenten (zwevende deeltjes). Bij gebruik van ontzout water is dit uiteraard veel minder dan bij niet-ontzout water. De stoomketel produceert droge verzadigde of oververhitte stoom, waarin geen zouten en dergelijke aanwezig zijn: ze zijn namelijk niet vluchtig en blijven dus in het ketelwater achter. Door het steeds toevoeren van voedingwater aan, en het afvoeren van stoom van de ketel zal de concentratie van nietvluchtige componenten steeds verder toenemen in het ketelwater. Op een bepaald moment worden de concentraties zo hoog, dat opkoken, schuimen, vorming van afzettingen, corrosie en lekkages langs pakkingen zijn te verwachten. Om dit tegen te gaan dient regelmatig een bepaalde hoeveelheid ketelwater te worden afgevoerd naar het riool. Dit wordt ook wel aangeduid met de term spuien.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Stoomkwaliteit en spuien?