Corrosie bij stoomketelsystemen

In een stoominstallatie kunnen vele soorten corrosie, afhankelijk van materiaal, temperatuur, medium en type bedrijfsvoering, optreden. Hierdoor kunnen hoge kosten ontstaan door verlies van energie, door toenemend en ongepland onderhoud en door onvoorziene stagnatie in de stoomvoorziening met vaak productieverlies als gevolg. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de belangrijkste corrosie-vormen van koolstofstaal, die zich in de praktijk in genoemde installaties kunnen voordoen. We beperken ons daarbij tot de water- en/of stoomzijde van de installatie. Rookgaszijdige corrosie wordt niet behandeld.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Corrosie bij stoomketelsystemen?