Richtlijnen water-stoomkwaliteit bij turbinebedrijf

Bij de opwekking van elektriciteit uit fossiele brandstoffen wordt gewoonlijk gebruikgemaakt van waterpijpketels en stoomturbines. De stoom wordt in een aantal fasen verhit, waarna uiteindelijk oververhitte stoom wordt verkregen, vaak van een hoge druk, die over de stoomturbine naar een condensor wordt geleid. Het temperatuur- en het drukverschil tussen de stoom die net de ketel verlaat en het water dat de condensor verlaat, zijn maatgevend voor de hoeveelheid energie die wordt opgewekt. In deze vorm van ketelbedrijf worden zeer hoge eisen aan het water gesteld.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Richtlijnen water-stoomkwaliteit bij turbinebedrijf?