Meet- en regeltechniek

Technische informatieverwerking is een verzamelbegrip voor de disciplines meettechniek, regeltechniek, informatie-overdracht en computertechniek. De signalen worden in speciale schakelingen geconditioneerd of getransformeerd en eventueel in een geheugen vastgelegd. Ze kunnen worden geregistreerd of aan een controleorgaan (eventueel een computer) worden toegevoerd, waarin ze worden vergeleken met de gewenste signaalwaarden. Naar gelang de afwijking tussen de gewenste en de werkelijke signalen worden correctiesignalen gegenereerd die langs specifieke actie-organen een invloed uitoefenen op de omgeving, op een zodanige wijze dat de waargenomen en de gewenste signalen elkaar zo dicht mogelijk benaderen.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Meet- en regeltechniek?