Stand-by ketelregelingen

Veelal hebben bedrijven en organisaties die stoom toepassen een reserveketel ter beschikking. Dit is vaak noodzakelijk vanwege processen die zonder stoomtoevoer stagneren of zelfs omdat processen automatisch afschakelen als de stoomdruk te laag wordt. Ook doen zich situaties voor waarbij bepaalde producten stollen dan wel uitharden. Kostbare reinigingsprocedés zijn dan vaak noodzakelijk, wat naast productiestagnatie ook veel reinigingskosten met zich meebrengt. In de gezondheidszorg – zoals ziekenhuisinstellingen – is het noodzaak om een back-up aan stoom te hebben. Vitale zaken zoals ongestoorde operaties en intensieve zorg kunnen zonder stoom problematisch worden. Verder kan het tijdens strenge vorst wegvallen van de stoomvoorzieningen bij stoomgevoede tracingsystemen leiden tot schade aan producten en leidingsystemen. Om ongewenste calamiteiten en productiestagnatie te voorkomen kan het noodzakelijk zijn een reserveketel paraat te hebben. Om onnodig energieverlies te voorkomen wordt deze vaak op een lagere druk gehouden dan de werkdruk van de leidende ketelinstallatie.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Stand-by ketelregelingen?