Vaste brandstoffen

Het grootste deel van de wereldvoorraad aan brandstoffen wordt gevormd door de vaste brandstoffen. Als de in India naar hoeveelheid niet verwaarloosbare rundermest als te exotisch terzijde wordt geschoven, is hout vrijwel de enige niet-voorhistorische, in de natuur voorkomende vaste stof, die op grote schaal als brandstof wordt gebruikt. Om als brandstof in aanmerking te komen moet, naast de beschikbaarheid,
ook worden gekeken naar de winbaarheid, het transport van de brandstof, naar de plaats waar het verbrand kan worden en de milieu-aspecten. Vooral de transportkosten spelen een belangrijke rol waarbij het stortgewicht (het aantal kilo’s per m3) van belang is. Zo is bijvoorbeeld houtafval zeer volumineus en neemt per 1.000 kg gewicht een ruimte in van 3 tot 13 m3 terwijl steenkolen per 1.000 kg een ruimtebeslag
nodig heeft van 1,2 m3.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Vaste brandstoffen?