Splijtstofcyclus en radioactief afval

Onder splijtstofcyclus wordt de keten van uraniummijn via reactor tot eindberging van het ontstane afval verstaan. In sommige landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Canada, wordt een zogenoemde open cyclus bedreven, dat wil zeggen, na gebruik in de reactor wordt de splijtstof direct opgeslagen. In andere landen, bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland, wordt de splijtstofcyclus gesloten, wat wil zeggen dat de splijtstof na gebruik in de reactor gerecycleerd of opgewerkt wordt.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Splijtstofcyclus en radioactief afval?