NOx emissie-eisen stookinstallatie/NOx reductiemethodieken

Zure depositie is te wijten aan de uitstoot van voornamelijk een drietal stoffen, namelijk SO2 (zwaveldioxide), NOx (stikstofoxide) en NH3 (ammoniak).

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over NOx emissie-eisen stookinstallatie/NOx reductiemethodieken?