Circulatiesystemen

In stoomketels wordt warmte overgedragen aan water om stoom te produceren. De voorverwarming van het voedingwater vindt soms plaats in een economiser, hierdoor stijgt de temperatuur en neemt het volume in geringe mate toe. De verdamping (vorming van stoom) vindt plaats bij een constante temperatuur, terwijl het volume sterk toeneemt. Indien een oververhitter is geïnstalleerd stijgt de temperatuur van de gevormde stoom en neemt het volume gering toe

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Circulatiesystemen?