Brandveiligheid en -preventie bij machines en installaties

De veiligheid van machines tegen brand omvat brandpreventie, brandbescherming en uiteraard ook brandbestrijding. In het algemeen zijn hiervoor maatregelen nodig, die in te delen zijn in de volgende groepen: technische maatregelen, maatregelen inzake gebouwen, organisatorische maatregelen, personeel brandbestrijding, publieke brandbestrijding. Voor een effectieve brandveiligheid van machines kan vereist zijn dat slechts een enkele maatregel voldoende is. Vaker zal het voorkomen dat een combinatie van maatregelen noodzakelijk is.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Brandveiligheid en -preventie bij machines en installaties?