Explosieveiligheid

Een explosie wordt veroorzaakt door een plotselinge chemische reactie van een brandbare stof met zuurstof waarbij een grote hoeveelheid energie vrijkomt. Brandbare stoffen kunnen vast, gasvormig, dampvormig of nevelvormig zijn. Een explosie kan alleen plaatsvinden als de volgende drie factoren aanwezig zijn: een brandbare stof (met de juiste concentratie), zuurstof (uit de lucht) en een ontstekingsbron.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Explosieveiligheid?