Installatievoorschriften voor stookinstallaties

Bij stookinstallaties wordt voor wat betreft de te verstoken brandstof onderscheid gemaakt tussen: vaste brandstoffen (bijvoorbeeld steenkool), vloeibare brandstoffen (bijvoorbeeld aardolie) en gasvormige brandstoffen (bijvoorbeeld aardgas). Het transport-, de opslag- en het stoken van deze brandstoffen kan aanleiding geven tot het ontstaan van explosies of brand. Het principiƫle verschil tussen aardgas en de beide andere fossiele brandstoffen is gelegen in het feit, dat kolen en olie eerst in poeder- of gasvorm moeten worden gebracht alvorens explosief te kunnen zijn.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Installatievoorschriften voor stookinstallaties?