Beste beschikbare technieken voor grote stookinstallaties

De IPPC -richtlijn (Europese Richtlijn 96/61/ EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreining: gecodifi ceerd 2008/1/ EG ) verplicht de lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende bedrijven te regulieren middels een integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken. Het begrip ‘beste beschikbare technieken’ ( BBT ) staat centraal bij de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Met de nadere precisering van de Wm en van de Wvo in 2005 is dat begrip ook in die wetteksten verankerd.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Beste beschikbare technieken voor grote stookinstallaties?